Regulamin korzystania z witryny

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania użytkowników ze strony internetowej www.shiratakinoodles.pl - zakres odpowiedzialności administratora, prawa i obowiązki użytkowników oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 • Wszelkie kontakty: handlowe, zapytania, ofertowe, współpracy, zgłoszenia nadużycia strony powinny być przekazywane na email: info@skinny-noodles.co.uk
 • Strona i wszystkie domeny, adres mailowy jak i zawartość strony są własnością firmy DAV-GO, 104 Trelawney Parc, St. Columb, TR9 6SN, United Kingdom
2. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY
 • Korzystając ze strony internetowej www.shiratakinoodles.pl, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem serwisu, akceptuje go oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej www.shiratakinoodles.pl zgodnie z niniejszym regulaminem, w poszanowaniu prawa, dobrych obyczajów, godności innych ludzi oraz własności intelektualnej.
 • W razie naruszeń treści, prawa lub obyczajów na stronie internetowej www.shiratakinoodles.pl obowiązkiem użytkowników jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie powyższych nieprawidłowości pod adres mailowy: info@skinny-noodles.co.uk celem weryfikacji prawdziwości zgłoszenia.
 • Użytkownik ma prawo wymagać od administracji strony internetowej www.shiratakinoodles.pl interwencji w powyższych sprawach.
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRACJI
 • Strona internetowa www.shiratakinoodles.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu.
 • Strona internetowa www.shiratakinoodles.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikowane treści, dostarczone przez osoby trzecie i użytkowników. Do treści tych zalicza się: artykuły, komentarze do artykułów, wpisy, ogłoszenia, zdjęcia itp.
 • Na podstawie pisemnego zgłoszenia o naruszeniu przez użytkowników regulaminu - właściciel i/lub administrator strony internetowej www.shiratakinoodles.pl zobowiązuje się do podjęcia kroków w celu sprawdzenia czy doszło do naruszenia regulaminu w terminie możliwie najszybszym od zgłoszenia - a jeśli zostanie stwierdzone że doszło do naruszenia regulaminu - do wyeliminowania treści łamiących regulamin w terminie możliwie najszybszym od stwierdzenia ich naruszenia.
 • Strona internetowa www.shiratakinoodles.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
4. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • Wszelkie materiały publikowane na stronie internetowej www.shiratakinoodles.pl objęte są ochroną prawną własności praw autorskich.
 • Kopiowanie, powielanie w jakiejkolwiek postaci, części bądź całości udostępnionych materiałów stanowi naruszenie prawa autorskiego oraz podstawę do podjęcia czynności prawnych przez właściciela strony firmę DAV-GO.
 • Użytkownicy oświadczają że mają prawa do materiałów publikowanych za pomocą portalu. Użytkownicy ponoszą wyłączną własną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia dotyczące używania materiałów do których nie mają praw autorskich, oraz wszelkie koszty jakich mogą domagać się właściciele w/w materiałów.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 • Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

makaron shirataki, makaron niskokaloryczny, makaron dietetyczny, makaron przepisy, dietetyczny makaron, diety, dieta owsiana, dieta proteinowa, dieta białkowa, makaron bezglutenowy, dieta dukana, dukan dieta, jedzenie dietetyczne, żywność dietetyczna, shirataki noodles, shirataki pl, shirataki noodles pl, noodle shirataki, shirataki noodle, shirataki pasta, shirataki konjac, glucomannan, konjac shirataki, skinny noodles, skinny noodles pl

Fast contact

Nadawca:
e-mail
Treść:
Przepisz kod:
 
facebook
Projektowanie stron www - Tworzenie stron www